X
6.933 €

Cum devii clientul nostru

Procedura prin care puteti deveni clientul nostru este foarte simpla – trebuie doar sa ne contactati prin oricare din urmatoarele modalitati:

e-mail: […]
telefon: […]
fax: […]
iar noi va vom indica pasii pe care trebuie sa ii urmati.

Scurt ghid cu pasii de urmat in vederea semnarii contractului de furnizare a energiei electrice

Gasiti in continuare succesiunea activitatilor de urmat in vederea semnarii contractului de furnizare:

1. Acceptarea ofertei:

- Transmiterea cererii de oferta;

2. Documente necesare:

 • Avizul Tehnic de Racordare sau Certificatul de Racordare;
 • Conventia de Exploatare (daca este cazul);
 • Codul unic de identificare a locului/locurilor de consum inscris(e) pe factura de energie;
 • Certificatul de inregistrare;
 • Datele de identificare;
 • Contul si banca utilizate pentru platile decurgand din relatia contractuala;
 • Copia notificarii de incetare a contractului de furnizare transmisa de consumator catre furnizorul care urmeaza a fi schimbat.

3. Parcurgerea etapelor pentru Schimbarea Furnizorului, conform Ordinului 104/2014 ANRE

4. Semnarea contractului de furnizare;

5. Semnarea de catre noul furnizor a contractelor conexe: contractul de Distributie cu Operatorul de Retea la care e conectat consumatorul si contractul de Transport cu Operatorul de Transport si Sistem – CNTEE Transelectrica S.A..

6. Transmiterea de catre noul Furnizor a Anexei OMEPA 2.13 pentru introducerea consumatorului in PRE-ul acestuia.

 

Procedura de Schimbare a Furnizorului:

Schimbarea furnizorului actual se realizeaza in conformitate cu Ordinul 105/2014 ANRE si presupune indeplinirea urmatorilor pasi:

1. Trimiterea de catre consumator catre furnizorul actual a notificarii de reziliere a contractului cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de data de la care se doreste schimbarea furnizorului (gasiti aici un model de cerere de reziliere);

2. La aceeasi data in care se transmite notificarea de la pasul 1 se transmite o copie a acesteia catre Operatorul de Retea la care este conectat consumatorul si catre noul furnizor.

3. Noul furnizor intreprinde demersurile necesare pentru semnarea contractelor conexe: contractul pentru prestarea serviciului de distributie cu operatorul de retea la care este conectat consumatorul si contractul pentru prestarea serviciului de transport cu Operatorul de Transport si Sistem. In termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea notificarii de la pasul 2, noul furnizor comunica Operatorului de Retea informatii detaliate despre locul de consum:

4. OR verifica si valideaza datele transmise si in termen de 2 zile lucratoare de la primirea acestora transmite:

 • catre clientul final si noul furnizor: informatiile la zi privind masurarea consumului de energie electrica, si anume:
  • data si intervalul de timp pentru citirea indexului;
  • modul de determinare a indexului si modalitatea de citire: la distanta sau la fata locului;
  • seria si tipul contorului, precum si constanta generala a grupului de masurare
  • data programata pentru schimbarea contorului;
  • profilul de consum daca este cazul;
 • catre furnizorul actual: notificarea incetarii contractului de retea

5. In termen de 5 zile lucratoare la transmiterea datelor conform pasului 4, Operatorul de Retea va semna contractul pentru prestarea serviciului de retea.

6. Contractul va incepe in prima zi a lunii ce urmeaza indeplinirii tuturor formalitatilor.